LOGO_WEB_přechod-e1458749389964

+420 465 421 777

VZDĚLÁNÍ STRAVOVÁNÍ KAMPUS ZÁBAVA SPORT

Správa školských zařízení

Sídlo organizace:

Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace

Gen. Závady 118, 56601 Vysoké Mýto

IČ: 71294791

DIČ: CZ 71294791

Tel.:

+420 465 421 777

+420 606 609 501 (Mgr. Lukáš Dejdar, ředitel organizace)

+420 603 794 169 (Bc. Marie Bártková, zástupce ředitele)

Datová schránka:

34y3m99

Číslo účtu pro platby záloh na stravování a ubytování:

19-1326472379/0800

Ostatní platby: 

1326472379/0800

Ředitel:

Mgr. Lukáš Dejdar – jmenovací dekret č. j. MUVM/40246/2015/OVV

Zástupce ředitele:

Bc. Marie Bártková – pravomoci viz zřizovací listina čl. IV. odst. 3

Pracovníci oprávnění poskytovat informace podle zák. 106/1999 Sb.:

ředitel, zástupce

Podatelna:

Kancelář zástupce ředitele v sídle organizace

Úřední hodiny: 08:00 – 15:00

Elektronická adresa podatelny: vedeni [zavinac] dmvm.cz

Nadřízený orgán:

Město Vysoké Mýto

Důvod a způsob založení:

Zřizovací listinou. Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činnosti v působení zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Předmětem činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti zařízení školního stravování, domova mládeže a zajištění dalších služeb spojených s provozem a správou zařízení.

Informace subjektu údajů o zpracování osobních údajů:

Správce osobních údajů Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, sídlem Gen. Závady 118, 56601 Vysoké Mýto, IČO 71294791 (dále jen „správce“) poskytuje v souladu s čl. 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 subjektům údajů níže uvedené informace o zpracování osobních údajů.

Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává.

V případě potřeby se mohou subjekty údajů obrátit na správce na níže uvedených kontaktech:

doručovací adresa:                Gen. Závady 118, 56601 Vysoké Mýto

adresa datové schránky:       34y3m99

e-mailová adresa:                  vedeni@dmvm.cz

telefon:                                    +420 465 421 777

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle tohoto nařízení. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

titul, jméno, příjmení:              Renata Benešová

e-mailová adresa:                   gdpr.skoly@vysoke-myto.cz

Zpracování osobních údajů je prováděno zejména za účelem řádného vedení předepsaných agend a plnění právních předpisů, personální a mzdové agendy, daní a účetnictví a zdravotního pojištění.

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě:

CD, DVD, USB flash disk

Pokud bude v jakémkoli doručeném dokumentu zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který může přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích, nebudeme s těmito dokumenty dále nakládat.

(viz Vyhláška 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby, § 4 odst. 2 a 3)

Organizační struktura:

 

Dokumenty

 

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení