LOGO_WEB_přechod-e1458749389964

+420 465 421 777

VZDĚLÁNÍ STRAVOVÁNÍ KAMPUS ZÁBAVA SPORT

Správa školských zařízení

Přijímací řízení školní rok 2024/2025

Přihláška zde: 

Přihláška do DMVM_2024

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2024/2025   

Od 18. 3. 2024                                   Výzva k podání přihlášek

Do 5. 6. 2024                                     Přijímání přihlášek do 15:00      

(Osobně nebo poštou na podatelnu, nebo osobní dat. schránkou)

Adresa: Správa školských zařízení – domov mládeže, Gen. Závady 118, Vysoké Mýto 56601

                                                               Dat. Schránka: 34y3m99

15.6. 2024                                          Příprava podkladů pro vydání rozhodnutí

17.6. 2024                                          Vydání rozhodnutí o přijetí

Výsledky přijímacího řízení:

Ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů dle harmonogramu na webových stránkách www.dmvm.cz
a současně na úřední desce Domova mládeže a školní jídelny, která je umístěna na vstupních dveřích do budovy Domova mládeže na adrese Gen. Závady 118, Vysoké Mýto. Uchazeči vystupují pod registračními čísly, která obdrží spolu s dalšími informacemi elektronicky na uvedené e-mailové adresy nebo datové schránky v přihlášce. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno písemně. Potřebné informace a další podmínky pro pobyt v DM, seznámení se s vnitřním řádem DM a dalšími dokumenty získáte prostřednictvím webových stránek www.dmvm.cz

Směrnice k umisťování žáků ke stažení zde: 

Směrnice k umísťování žáků24

Mgr. Lukáš Dejdar

Ředitel

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení