Zahájení provozu od 11. 5. pro žáky 4. ročníků a 3. ročníků uč. oborů

Vážení rodiče, žáci,

od 11. 5. na základě rozhodnutí vlády ČR je obnoven provoz Domova mládeže pro žáky 4. ročníků. Domov mládeže je maximálně připraven zajistit ubytovací a stravovací služby a vytvořit bezpečné a příjemné prostředí, které žákům umožní přípravu na maturitu a závěrečné zkoušky.

Před příjezdem prosím kontaktujte vychovatele. Zájemci o ubytování musí být minimálně den předem nahlášeni.

Pohyb po budově je povolen pouze v roušce. Žáci musí dbát zvýšených hygienických požadavků.

Pokynům ředitele k provozu DM od 11.5. najdete zde: Pokyn ředitele k provozu domova mládeže a školní jídelny od 11

Mgr. Lukáš Dejdar
ředitel