Spolupracujeme s Vysokomýtskou kulturní, co to znamená pro studenty?

DMVM a Vysokomýtská kulturní zahájily spolupráci. Jsme městské organizace, které sídlí v těsném sousedství. V naší práci můžeme nalézt průsečíky, které budou ku prospěchu obou zařízení. Zatím jsme spolupráci začali jen na jednotlivých projektech. V budoucnu, ale může být naše partnerství ještě těsnější. Rádi bychom nabídli našim ubytovaným studentům zajímavé a atraktivní možnosti pro trávení volného času. Pracujeme proto na dalším rozšíření naší nabídky a to konkrétně v umělecký směrech např. v hudbě.  Zde má Vysokomýtská kulturní se studenty a mladými kapelami velké zkušenosti.  Naše společná jednání již začala a máme i první výsledky. Naši studenti mohou nově od května navštěvovat hudebnu, kde mají k dispozici bicí soustavu a ozvučení.  Věříme, že v budoucnu budeme mít třeba i internátní kapelu.  DMVM