Školní jídelna po 27.2. 2021

Pro školní jídelny nebyly po 27.2. změněny podmínky jejich fungování. Dále proto vycházíme z tohoto posledního výkladu:
V případě žáků, kteří se účastní prezenční výuky, a zaměstnanců, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti, je možné, aby se stravovali v jídelně.
Žáci, kteří se účastní distanční výuky, a zaměstnanci, kteří práci nevykonávají osobně na pracovišti, si stravu mohou odebrat pouze výdejním okénkem, není možné stravu konzumovat na místě. V případě, že má se školní jídelnou uzavřenou smlouvu o poskytování školního stravování více škol, mohou se ve školní jídelně stravovat všichni žáci, kteří se účastní prezenční výuky a zaměstnanci, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti.

V pondělí 1.3. mohou rodiče odebrat stravu pro žáky 1. a 2. tříd pouze do jídlonosičů. 

Nabízíme možnost zrušení obědu do pondělí 1.3. do 8.00. 

Pro všechny ostatní ročníky platí předpis výše.