Provoz DM od 12. 4. 2021

Žáci, kteří mají výuku nebo konzultaci, mohou využít domov mládeže k přespání pokud je to nutné. Při vstupu do budovy se podrobí antigennímu testu. V případě negativního výsledku, mohou po nezbytně nutnou dobu, tedy po dobu, kdy mají prokazatelně konzultaci nebo výuku ve škole, využít ubytovací služby.

Ubytování je nutné si telefonicky domluvit s vychovatelem nebo na telefonu 465421777.