Přijímací řízení 2023/2024

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

24.4. 2023 Výzva k podání přihlášek
Do 2. 6. 2023 Přijímání přihlášek
7. 6. 2023 Oznámení o zahájení řízení ve věci rozhodnutí k ubytování, potvrzení přijetí přihlášky, přidělení registračního (evidenčního) čísla na sdělené e-mailové adresy
Do 9. 6. 2023 Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnut
Do 16.6. 2023 Termín pro možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Do 19. 6. 2023 Vydání rozhodnutí oznámením na úřední desce a na webu www.dmvm.cz (přijatí žáci k ubytování).
Od 21.6.2023 Odeslání rozhodnutí se zamítavým výsledkem rozhodnutí poštou. Je možné osobní převzetí rozhodnutí

Výsledky přijímacího řízení:
Ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů dle harmonogramu na webových stránkách www.dmvm.cz
a současně na úřední desce Domova mládeže a školní jídelny, která je umístěna na vstupních dveřích do budovy Domova mládeže na adrese Gen. Závady 118, Vysoké Mýto. Uchazeči vystupují pod registračními čísly, která obdrží spolu s dalšími informacemi elektronicky na uvedené e-mailové adresy nebo datové schránky v přihlášce. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno písemně. Potřebné informace a další podmínky pro pobyt v DM, seznámení se s vnitřním řádem DM a dalšími dokumenty získáte prostřednictvím webových stránek www.dmvm.cz

Mgr. Lukáš Dejdar
Ředitel

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE:
Přihláška do DMVM_2023