Přijímací řízení 2021

Vážení rodiče, žáci,

níže naleznete harmonogram přijímacího řízení a přihlášku ke stažení. Kompletně vyplněnou přihlášku nám zasílejte poštou nebo osobně na adresu: Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Gen. Závady 118, Vysoké Mýto, 56601.

Přihláška ke stažení zde:

Harmonogram přijímacího řízení Domov mládeže pro školní rok 2021/2022:

Od 29.3.2021                                     Výzva k podání přihlášek

Do 8. 6. 2021                                     Přijímání přihlášek

Od 9. 6. 2021                                     Oznámení uchazečům o zahájení řízení
ve věci rozhodnutí k ubytování

17. 6. 2021                                         Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí

19. 6.                                          Vyhodnocení podkladů a rozhodnutí, oznámení rozhodnutí, kterým žádostem se vyhovuje – zveřejnění na úřední desce.

20.6. –  4. 7.2021                            Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (pouze NEPŘIJATÍ)

Od 5.7. do 20.7.2019                     Vydání a doručení rozhodnutí k ubytování

Výsledky přijímacího řízení:

Ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů dle harmonogramu na webových stránkách www.dmvm.cz
a současně na úřední desce Domova mládeže a školní jídelny, která je umístěna na vstupních dveřích do budovy Domova mládeže na adrese Gen. Závady 118, Vysoké Mýto. Uchazeči vystupují pod registračními čísly, která obdrží spolu s dalšími informacemi elektronicky na uvedené e-mailové adresy nebo datové schránky v přihlášce. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno písemně. Potřebné informace a další podmínky pro pobyt v DM, seznámení se s vnitřním řádem DM a dalšími dokumenty získáte prostřednictvím webových stránek www.dmvm.cz

Mgr. Lukáš Dejdar

ředitel