Přihlášky k ubytování na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, žáci,

zde najdete důležité informace k přijímacímu řízení. Dojíždět v dnešní složité době, denně se setkávat s cizími lidmi ve veřejné dopravě může být v podzimních měsících určitou komplikací na cestě do školy. Nabízíme Vám proto ubytování v relativně stálé sociální skupině žáků a studentů na domově mládeže. Naše zařízení má více jak čtyřicetiletou tradici. Nabízíme kvalitní ubytování v blízkosti Vašich středních škol. Naší snahou je vytvořit Vám co nejlepší zázemí pro přípravu do školy a k trávení volného času.

Žáci bydlí pouze po dvou na pokoji, dva pokoje mají společné sociální zařízení, jedná se o bytové dvoupokojové buňky. Denně dochází k úklidu a dezinfekci prostor. Již nyní domov mládeže plní nařízení vlády k znovuotevření provozu v době pandemie COVID 19.

Datum pro podání přihlášek byl prodloužen do 30. 6. 2020

Přihlášku si můžete stáhnou zde:

Přihláška do DMVM 

Prosím o seznámení s vnitřním řádem:

Vnitřní řád Domova mládeže

Předpokládaný harmonogram přijímacího řízení DMVM

5.3.2020       Výzva pro podání přihlášek k ubytování a další informace

30.6.2020       Ukončení příjmu přihlášek k umístění do domova mládeže

1.7.2020       Oznámení uchazečům o zahájení řízení ve věci rozhodnutí k ubytování

(potvrzení přihlášky a přidělení registračního čísla na sdělené elektronické adresy)

anonymizovaný dokument

8.7.2020       Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí

9.7.2020       Vyhodnocení podkladů rozhodnutí a oznámení rozhodnutí, kterým se vyhovuje                             žádosti, zveřejněním na úřední desce

Seznam uchazečů s kladným výsledkem řízení – Řazení podle registračních čísel

15.7.2020       Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (pouze NEPŘIJATÍ)

15.7.2020       Rozhodnutí o přijetí k ubytování s výsledkem řízení, kterým žádostem se plně vyhovuje – zveřejnění na webu a úřední desce

od 15.7.do 30.7.2020   Vydání a doručení rozhodnutí k ubytování (pouze zamítavé)

Časový harmonogram je pouze předběžný, termíny se mohou lišit v závislosti na technickém zpracování.

do 31.7. 2020 Zaslání pokynů k nástupu žáka do domova mládeže.

Mgr. L. Dejdar