Informace k platbám za ubytování

V souladu s § 123 dost. 4  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 5 odst. 4 věty druhé vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění, snižujeme úplatu za měsíc březen 2020 z důvodu nouzového stavu vyhlášeného Usnesením vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 194 pro území České republiky s účinností od 13.3.2020.

Pravidla pro snížení úplaty:

  1. Úplata za ubytování v měsíci březnu bude žákům krácena podle počtu dní, po které z důvodu nouzového stavu, či jiných opatření státu nebyli ubytováni v domově mládeže.
  2.  Úplata v dalších měsících bude krácena dle stejných podmínek, v případě uzavření zařízení po celý měsíc bude prominuta v plné výši.

Mgr. Lukáš Dejdar

ředitel