Digitální detox a neinternetová kavárna v DMVM

V letošním roce navazujeme na úspěšný projekt Digitálního detoxu z minulého školního roku. Digitální či virtuální svět prostupuje čím dál více našimi životy. Už je jeho nesmazatelnou součástí. Získáváme velké množství dat a informací, které ženou tempo doby rychle kupředu. Dokážeme alespoň na chvíli vystoupit z tohoto rychlíku?

Náš projekt má za cíl otevírat nejrůznější otázky. Pojďme si jich několik představit:

1. Komunikace a vyjadřování – mobilní svět je plný zkratek, emoji doplňků. Umíme ještě komunikovat, argumentovat? Umíme si povídat o obyčejných věcech? Umíme vyprávět. Zkuste doma pět minut sedět na židli a povídat si co jste ten den zažili, co vás bavilo, co jste viděli zajímavého? Dokážete to? Jaká jsou vaše témata, pokud nemůžete koukat na fotky svých přátel na sociálních sítích?

2. Naslouchat – umím ještě poslouchat? Vnímám, co mi kdo říká? Jak dlouho vydržím někoho poslouchat bez mobilu v ruce?  Umím reagovat na to, co mi kdo říká?

3. Zpomalit – šálek kávy nebo čaje v neinternetové kavárně je náš čas, čas jen a jen pro nás a naše přátele. Nespěchejme v uspěchané době.

4.  Čas – kolik času denně prohlížím mobilní telefon? Co všechno by za ten čas šlo udělat, vymyslet? Umíme ještě něco vymyslet a udělat?

5. Realita – jak pracovat s informacemi bez internetu, umíme to? Dokážeme na nesmyslné zprávy dobře reagovat a nebo nás dokáže pohltit mediální svět diktující jedinou pravdu. Lze se ještě v mediálním světě dobře orientovat?

6. Přátelé – kdo jsou mí přátelé. Kolik jich skutečně mám? Co je to přátelství? Existuje ještě přátelství jak z Foglarových knih?

Pokud zítra necháte mobil doma, máte šanci si výše popsané podněty ověřit v praxi. Staré mobily s sebou! Můžete vyhrát zajímavou cenu a podpořit dobrou věc. Užijte si digitální detox.