Snížení úplaty za ubytování v době nouzového stavu v ČR

Snížení úplaty za ubytování v době nouzového stavu v ČR

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 123 dost. 4 a vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, § 5 odst. 4 věty druhé „… Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodů organizace vyučování ve škole (důvod: Nouzový stav vyhlášený Usnesením vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 957 pro území České republiky), jejímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží.

 po dobu platnosti vyhlášeného nouzového stavu nebudeme úplatu za školské služby na domově mládeže vybírat.

L. Dejdar
ředitel