Přihlášky k ubytování na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, žáci,

náš Domov mládeže má více jak čtyřicetiletou tradici. Nabízíme kvalitní ubytování v blízkosti Vašich středních škol. Naší snahou je vytvořit Vám co nejlepší zázemí pro přípravu do školy a k trávení volného času.

Přihlášku si můžete stáhnou zde:

Přihláška do DMVM 

Prosím o seznámení s vnitřním řádem:

Vnitřní řád Domova mládeže

Předpokládaný harmonogram přijímacího řízení DMVM

5.3.2020       Výzva pro podání přihlášek k ubytování a další informace

31.5.2020       Ukončení příjmu přihlášek k umístění do domova mládeže

1.6.2020       Oznámení uchazečům o zahájení řízení ve věci rozhodnutí k ubytování

(potvrzení přihlášky a přidělení registračního čísla na sdělené elektronické adresy)

anonymizovaný dokument

8.6.2020       Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí

9.6.2020       Vyhodnocení podkladů rozhodnutí a oznámení rozhodnutí, kterým se vyhovuje                             žádosti, zveřejněním na úřední desce

Seznam uchazečů s kladným výsledkem řízení – Řazení podle registračních čísel

15.6.2020       Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (pouze NEPŘIJATÍ)

15.6.2020       Rozhodnutí o přijetí k ubytování s výsledkem řízení, kterým žádostem se plně vyhovuje – zveřejnění na webu a úřední desce

od 15.6.do 30.6.2020   Vydání a doručení rozhodnutí k ubytování (pouze zamítavé)

Časový harmonogram je pouze předběžný, termíny se mohou lišit v závislosti na technickém zpracování.

do 31.7. 2020 Zaslání pokynů k nástupu žáka do domova mládeže.

Mgr. L. Dejdar